Fundacja Krok po Kroku

Twoja jedyna granica to umysł. Jeśli uwierzysz, że możesz zrobić coś, zrobisz to na pewno, niezależnie od przeszkód.

Obserwuj nas:
In        Fb

Kampania społeczna „Z Dobrą Energią możesz więcej”

Fundacja Krok po Kroku, wspólnie z Fundacją PVE Dobra Energia, zrealizowała kampanię społeczną „Z Dobrą Energią możesz więcej”, mającą na celu wzmacnianie poczucia sprawczości i promowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży i dorosłych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub doświadczających kryzysu psychicznego. Kluczowym elementem kampanii były inspirujące spotkania w wybranych szkołach.

W ramach projektu przeprowadziliśmy serię prezentacji, które bazowały na doświadczeniach podróżniczych dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ich podróże obejmowały nie tylko przeprawę przez kontynent amerykański, ale również wyprawę na szlak Annapurna Circuit w Himalajach. Prezentacje te miały na celu ukazanie, z jakimi wyzwaniami na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne oraz jak niezachwiana siła ducha i pozytywne nastawienie mogą być kluczowe w przezwyciężaniu życiowych przeszkód.

Projekt „Z Dobrą Energią możesz więcej” podkreślał znaczenie integracji społecznej oraz demonstruje, iż synergia działań i dzielenie się wiedzą mogą prowadzić do pozytywnych, realnych zmian. Dzięki aktywnemu udziałowi w tym przedsięwzięciu, uczestnicy projektu zyskali cenne narzędzia wspomagające ich rozwój osobisty oraz zdolność do aktywnego wspierania innych. To z kolei przyczyniło się do tworzenia silniejszej, bardziej zintegrowanej i świadomej społeczności, gotowej na wspólne działanie i przełamywanie barier.

 

fot: www.kurier-nakielski.pl

 

 

Category:
Date: