Fundacja Krok po Kroku

Twoja jedyna granica to umysł. Jeśli uwierzysz, że możesz zrobić coś, zrobisz to na pewno, niezależnie od przeszkód.

Obserwuj nas:
In        Fb

Twoja jedyna granica to umysł. Jeśli uwierzysz, że możesz coś zrobić, zrobisz to na pewno, niezależnie od przeszkód.

Fundacja Krok po Kroku

Fundacja Krok po Kroku to organizacja non-profit, która skupia swoją działalność na popularyzowaniu i wspieraniu kultury fizycznej oraz turystyki w kontekście rehabilitacji fizycznej i psychicznej poprzez udział w ekstremalnych doświadczeniach i aktywności fizycznej. W ramach swoich działań, Fundacja podejmuje również inicjatywy, które mają na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami, a także działa na rzecz osób z różnych grup społecznych, w tym kobiet, młodzieży, osób w wieku 50+ oraz osób zagrożonych marginalizacją społeczną.

Fundacja Krok po Kroku realizuje swoje cele również poprzez szkolenia i warsztaty, które mają na celu inicjowanie zmian cywilizacyjnych, tworzących warunki do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego, kulturalnego oraz sportowego.

Poprzez swoją działalność, Fundacja wyrównuje szanse zawodowe osób z niepełnosprawnościami, angażując się w proces integracji zawodowej i społecznej. Dodatkowo, obszarem działań Fundacji jest konstruowanie, rozwijanie i propagowanie rozwiązań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Krok po Kroku działa w oparciu o aktywność społeczną oraz w ramach partnerstw z innymi organizacjami i instytucjami. Jej działania mają na celu budowanie społeczeństwa otwartego, równego i tolerancyjnego, w którym każdy człowiek ma równe szanse i możliwości rozwoju.

Napisz do nas i dołącz do Fundacji Krok po Kroku. Zostań częścią naszej społeczności. Do zobaczenia Team Krok Po Kroku.

Nasze działania

Nasz team

michal_woroch michal_woroch

Michał Woroch

prezes fundacji

bartosz_brzozowski bartosz_brzozowski

Bartosz Brzozowski

wiceprezes fundacji

katarzyna_pierzynowska katarzyna_pierzynowska

Katarzyna Pierzynowska

team fundacji

piotr_krawczuk piotr_krawczuk

Piotr Krawczuk

team fundacji